Oprichting

  De Maxwell Stichting werd op 1 september 1988 opgericht door een vijftal medewerkers uit de industrie en de Technische Universiteit Eindhoven. De stichting is gevestigd te Eindhoven

  Doelstelling

  De stichting heeft tot doel de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van elektromagnetisme

  Achtergrond

  Medewerkers van ondernemingen en universiteiten zijn vaak in de gelegenheid problemen te bewerken, die voor de eigen organisatie niet van belang zijn, maar wel voor derden. Via de stichting kan deze beschikbare capaciteit benut worden, in dit geval op elektromagnetisch terrein.

  Organisatie

  De Maxwell Stichting heeft een bestuur van minstens vijf personen. Dit bestuur bepaalt wat de stichting doet en laat. Het werk van de stichting word door het bestuur in de vorm van projecten uitbesteed. Degenen die een project uitvoeren, vormen met elkaar een werkgroep. Bij de instelling van zo'n werkgroep regelt het bestuur in overleg het nodige aangaande taak, rapportage, geldzaken en zo meer. Na de afsluiting van het project wordt de werkgroep opgeheven.
  De stichting kan zijn doel ook nastreven door het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met deskundige personen en organisaties.

  Projecten

  Om de gedachten te bepalen volgen hier voorbeelden van projecten:

  • Invloed van niet-ioniserende, elektromagnetische bronnen op levend weefsel zoals warmte-ontwikkeling;

  • Gebruik van niet-ioniserende, elektromagnetische bronnen in de geneeskunde; zoals het op gang brengen van het helingsproces in geval van niet-helende botbreuken, of bijvoorbeeld de invloed van de dikte van huidweefsel op de signaaloverdracht naar een inwendige gehoorprothese;

  • Elektromagnetische comptabiliteit van installaties op vliegvelden;

  • Onderwijsproject: gebruik van elektromagnetische bronnen in fysiotherapie;

  • Experimenteel radio onderzoek met behulp van amateur-radiostations;

  • Onderwijsproject in voorbereiding: Scholieren en techniek, in het bijzonder elektrotechniek en informatietechniek.

        Werkgroepen

 • Werkgroep MORSE: beheer van een amateur-radiostation